PÅRØRENDE


Pårørende og værger er del af borgernes personlige, sociale og kulturelle netværk. Det er vigtigt for de fleste borgere, at familien er en del af livet – hele livet. Derfor er et godt og udviklet samarbejde ønskeligt og nødvendigt.


Trekløveret vægter borgerens ret til selvbestemmelse, og samarbejdet med pårørende og værger tager udgangspunkt i borgerens ønsker. Oplysninger kan normalt godt formidles til pårørende efter samtykke fra borgeren. Når borgerne modsætter sig dette, skal det respekteres.

Vi ønsker gennem dialog og samarbejde med pårørende og værger at udvikle Trekløverets tilbud, idet vi dog erkender, at dette ikke må ske på bekostning af borgernes egne ønsker, behov og indflydelse på eget liv. Hvor selvbestemmelsen er frataget, samarbejdes omkring de forhold som værgemålet omhandler.

På Trekløveret blev der i 2007 nedsat et Pårørende Råd, som er godkendt af Byrådet og derfor er høringsberettiget i f.t. drift, trivsel, udvikling og en lang række andre forhold.

Indkaldelse til Valg til pårørenderåd 2016-2017

Senest opdateret 18. oktober 2016