PÅRØRENDE


Pårørende og værger er del af borgernes personlige, sociale og kulturelle netværk. Det er vigtigt for de fleste borgere, at familien er en del af livet – hele livet. Derfor er et godt og udviklet samarbejde ønskeligt og nødvendigt.

Trekløveret vægter borgerens ret til selvbestemmelse, og samarbejdet med pårørende og værger tager udgangspunkt i borgerens ønsker. Oplysninger kan normalt godt formidles til pårørende efter samtykke fra borgeren. Når borgerne modsætter sig dette, skal det respekteres.

Vi ønsker gennem dialog og samarbejde med pårørende og værger at udvikle Trekløverets tilbud, idet vi dog erkender, at dette ikke må ske på bekostning af borgernes egne ønsker, behov og indflydelse på eget liv. Hvor selvbestemmelsen er frataget, samarbejdes omkring de forhold som værgemålet omhandler.

På Trekløveret blev der i 2007 nedsat et Pårørende Råd, som er godkendt af Byrådet og derfor er høringsberettiget i f.t. drift, trivsel, udvikling og en lang række andre forhold.

Trekløveret vægter borgerens ret til selvbestemmelse, og samarbejdet med pårørende og værger tager udgangspunkt i borgerens ønsker. Oplysninger kan normalt godt formidles til pårørende efter samtykke fra borgeren. Når borgerne modsætter sig dette, skal det respekteres.Vi ønsker gennem dialog og samarbejde med pårørende og værger at udvikle Trekløverets tilbud, idet vi dog erkender, at dette på bekostning af borgernes egne ønsker, behov og indflydelse på eget liv. Hvor selvbestemmelsen er frataget, samarbejdes omkring de forhold som værgemålet omhandler. På Trekløveret blev der i 2007 nedsat et Pårørende Råd, som er godkendt af Byrådet og derfor er høringsberettiget i f.t. drift, trivsel, udvikling og en lang række andre forhold.

 

Referatet fra møderne sendes ud til samtlige pårørende og derved imødekommer vi de pårørendes ønske om at være orienteret om dagligdagen på Botilbuddene.

Fra 2017/2018 er pårørenderådet på Botilbuddene blevet samlet til et.Senest opdateret 10. november 2017