Det sidste år i børnehaven

De ældste børn går i gruppe sammen. De går i denne gruppe fra august og til de starter i skole.

I denne gruppe arbejdes der målrettet med de færdigheder der skal mestres for at give en god skolestart. for eksempel selvhjulpenhed, koncentration, bogstaver og mængder, sociale færdigher, kollektive beskeder og meger mere.


eksempel på emnearbejde.

Planche

Storegruppen afsluttes hvert år med, at børnene optræder for deres forældre ved et aftenarrangement.
Måske har de lavet "scenen er din" eller også er der teater på menuen.
Det er en aften der bliver set frem til med stor spænding, både fra børn og voksne.

Senest opdateret 04. juli 2014